Värdegrund, Policy, Vision

Göteborg Hästsportklubb har ett aktivt värdegrundsarbete, där vi hela tiden arbetar för att förbättra klimatet i vår klubb för hos oss ska alla känna sig välkomna.


 

Göteborg Hästsportklubb vill verka för en stark gemenskap där alla är välkomna oavsett disciplin och nivå.
Vi tar hänsyn till varandra och hästen samtidigt som vi bidrar till ökad kunskap och en sund sportslig anda hos våra medlemmar.

Göteborg Hästsportklubb är en förening som har ett starkt hållbarhetsarbete där vi aktivt tar avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. Hos oss är man välkommen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsvariation.
Vår förening har nolltolerans mot droger och doping.

Göteborg Hästsportklubb skall vara en ledande förening avseende kvalité och trivsel på alla aktiviteter. Vi vill vara det självklara valet för  aktiva ryttare på alla nivåer i regionen. Våra arrangemang skall vara en attraktiv mötesplats som främjar och stärker hästsportens och individens utveckling. Vi vill växa och samtidigt behålla den lilla föreningens gemenskap.

Värdeord

Gemenskap
Hänsyn
Sportslighet
Kunskap