Våra sponsorer & partners

Göteborg Hästsportklubb söker samarbetspartners för vår verksamhet, där vi gemensamt främjar barn&ungdomars möjlighet till idrottande och utveckling inom ridsporten.

Vi arbetar ständigt utifrån våra värdeord Gemenskap Hänsyn Sportslighet och Kunskap och tar aktivt avstånd från alla typer av kränkningar och trakasserier.

Vår vision är att Göteborg Hästsportklubb skall vara en ledande förening avseende kvalité och trivsel på alla aktiviteter. Vi vill vara det självklara valet för aktiva ryttare på alla nivåer i regionen. Våra arrangemang skall vara en attraktiv mötesplats som främjar och stärker hästsportens och individens utveckling. Vi vill växa och samtidigt behålla den lilla föreningens gemenskap.
Läs mer om klubbens aktiva arbete kring värdegrund, policy och vision under Värdegrundsarbete.

Samarbetet med GHSK kan ske genom många olika former, möjligheterna är många!

Är Du/Ditt företag intresserade av att veta mer?
Kontakta oss på info@ghsk.se alternativt direkt till någon av våra styrelsemedlemmar.

Göteborg Hästsportklubbs sponsorer 2022

Klassponsorer

Hindersponsorer