Kallelse till årsmöte
Göteborg Hästsportklubb kallar sina medlemmar till
årsmöte måndagen 29/2 klockan 19.00 på Göteborg Horse
Park, Säve.
Motioner som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan mötet.
Dessa skickas till info@ghsk.se
Dagordning kommer finnas på hemsidan samt mejlas ut till
alla medlemmar senast en vecka innan mötet.
Klubben bjuder på fika till mötet.

Varmt välkomna! / Styrelsen GHSK