Funktionärsanmälan

4/6 - Förberedelser Junihoppet (eftermiddag)
5/6 - Junihoppet ponny, dag 1
6/6 - Junihoppet häst, dag 2

21/7 - Förberedelser Jump in July (eftermiddag)
22/7 - Jump in July, dag 1
23/7 - Jump in July, dag 2
24/7 - Jump in July, dag 3
25/7 - Jump in July, dag 4

19/8 - Förberedelser Ponnypokalen
20/8 - Ponnypokalen, dag 1 (tidigast från lunch)
21/8 - Ponnypokalen, dag 2
22/8 - Ponnypokalen, dag 3

Foto: Falkenbergs Foto