Funktionärsanmälan

  4/6 - Förberedelser Junihoppet (eftermiddag)
  5/6 - Junihoppet ponny, dag 1
  6/6 - Junihoppet häst, dag 2

  21/7 - Förberedelser Jump in July (eftermiddag)
  22/7 - Jump in July, dag 1
  23/7 - Jump in July, dag 2
  24/7 - Jump in July, dag 3
  25/7 - Jump in July, dag 4

  19/8 - Förberedelser Ponnypokalen
  20/8 - Ponnypokalen, dag 1 (tidigast från lunch)
  21/8 - Ponnypokalen, dag 2
  22/8 - Ponnypokalen, dag 3

  Foto: Falkenbergs Foto