GHSKs årsmöte för 2018 kommer att hållas den 8/2 kl 18:30 på Göteborg Horse Park i Säve (se evenemang på Facebook).
Kallelse med dagordning och valberedningens förslag till styrelse kommer inom kort.