Välkomna på årsmöte den 26 januari 2020 klockan 16:00 i klubbhuset på Göteborg Horse Park, Jockeyvägen 5. Ett perfekt tillfälle att träffa dina klubbkamrater, framföra åsikter&önskemål och ladda inför nästa säsong! I samband med årsmötet kör vi som vanligt “GHSK-awards” dit du kan nominera dig själv eller någon annan till följande kategorier.
  • Årets glädjespridare
  • Årets funktionär
  • Årets prestation
  • Årets häst/ponny
Nomineringen skickas till info@ghsk.se senast 31 december 2019 och märks med “Nominering GHSK”. Glöm inte bifoga en kort text till nomineringen med en beskrivning varför du/personen du nominerar skall vinna! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 januari 2020 och mailas till info@ghsk.se. Märk mailet med “Motion till årsmöte 2020” För att veta hur många som kommer och kunna beräkna tilltugg önskar vi din anmälan till info@ghsk.se. Ditt Mail med anmälan märker du med “Årsmöte 2020”

Årsmöteshandlingar finns hos styrelsen, maila info@ghsk.se.
Uppdaterat 2020-01-25 med samtliga handlingar nedan:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Revisionsberättelse

Budget

Ekonomisk Berättelse

Valberedningens förslag till styrelse

Motioner:
Svenska ridsportförbundet har gjort ändringar i sina stadgar som även påverkar föreningarnas stadgar, så här skriver man i mailutskick till föreningarna: “2019 beslutades om stadgeändringar, som förutom mer övergripande regleringar, också omfattar föreningarna. En förening har genom medlemskapet förbundit sig att följa stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. Det innebär att de ändringar som beslutas av överordnad organisation gäller även om följdändringar inte görs, eller alltid behöver göras, i den lokala föreningens stadgar. Det finns dock en del aktuella följdändringar som ni föreningar uppmanas att besluta om vid era kommande årsmöten 2020. Det gäller bland annat ändringar som följer de nya värdegrundsregleringarna som gjorts både inom idrotten och ridsporten, om medlemskap och vissa grunder för uteslutning, krav på registerutdrag och om valbarhet. Vidare finns det önskemål om att göra förtydliganden i stadgarna om hantering av personuppgifter.” Med anledning av detta föreslår styrelsen ändringar i stadgarna enligt bifogat dokument som ni finner HÄR.

Välkomna!