Årsmöte 2018

Varmt välkomna torsdagen 8/2 kl 18.30 på Göteborg Horse Park i Säve (Jockeyvägen 5)

Vi bjuder på fika och kaffe så därför vill vi gärna ha din anmälan om du tänkt komma på info@ghsk.se
DAGORDNING

Följande förslag/motioner har inkommit

Stadgeändring

Förslag på nya stadgar från styrelsen, enligt SvRFs typstadgar.
Förslag på stadgeändring.

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande:
Hanna Khazrai

Ordinarie ledamöter:

Susanne Johansson
Louise Johansson
Anna Englund
Magdalena Stenholm
Lisabeth Berg (US representant)
Suppleanter:
Josefine Bové
Elin Mjörnheim
Cicci Adolfsson
Nellie Andergrund (US)

Revisor:
Martina Andersson

Revisorsuppleant:
Sven Bjerén