Inför årsmötet den 8/2 2018 har följande förslag/motioner inkommit

 

Stadgeändring

Förslag på nya stadgar från styrelsen, enligt SvRFs typstadgar.
Förslag på stadgeändring.

 

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande:
Hanna Khazrai

Ordinarie ledamöter:
Susanne Johansson
Louise Johansson
Anna Englund
Magdalena Stenholm
Lisabeth Berg (US representant)

Suppleanter:
Josefine Bové
Elin Mjörnheim
Cicci Adolfsson
Nellie Andergrund (US)

Revisor:
Martina Andersson

Revisorsuppleant:
Sven Bjerén