23/3 – Hoppträning för Ragnar Bengtsson, anmälan till louise@loui.se
30/3 – Programridning med feedback för Petra Alm – anmälan i TDB
16/4 – Pay&Jump – anmälan i TDB
1/5 – Pay&Jump till förmån för Jontefonden -anmälan i TDB

Välkomna!