Dagordning årsmöte 29/2

Dagordning årsmöte Göteborg Hästsportklubb 29/2 2016 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av protokolljusterare. 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 6. Fastställande av dagordning 7....

Kallelse till årsmöte 29/2

Kallelse till årsmöte Göteborg Hästsportklubb kallar sina medlemmar till årsmöte måndagen 29/2 klockan 19.00 på Göteborg Horse Park, Säve. Motioner som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet. Dessa skickas till...